มาร่วมงานไปด้วยกัน

ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการบริหารจัดการด้านความมั่งคั่งและสินทรัพย์

 • ระบบตัวแทนโอนทรัพย์สินภายในประเทศ(OFTA)
 • ระบบตัวแทนโอนทรัพย์สินภายนอกประเทศ(OFD)
 • ระบบการตรวจสอบและแนวทางปฏิบัติในการลงทุน(IRG)
 • ระบบการซื้อขายกองทุนผ่านอิเล็กทรอนิก(EC)
 • ระบบการจัดความมั่งคั่ง
 • ระบบการจัดการบัญชีพอร์ต(PAM)
 • ระบบการจัดการบัญชีที่ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ(DAM)
 • ระบบการจัดการคำสั่งซื้อ(OMS)
 • ระบบการจัดการ การลงทุนในบัญชีแยก(SA)
 • ระบบการจัดการ การลงทุนในบัญชีทั่วไป(GA)
 • ระบบการจัดการ การลงทุน(IMS)
 • ทรัสต์สวัสดิการพนักงาน
 • Robo Advisory