ระบบการจัดการคำสั่งซื้อ(OMS)

ระบบจัดการคำสั่งซื้ออิเล็กทรอนิกช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสั่งซื้อหุ้นจากโบรกเกอร์ต่างๆ ผ่านอินเตอร์เน็ตและได้รับการตอบรับจากโบรกเกอร์ในทันที
ระบบมาพร้อมกันฟังก์ชั่นซื้อขายหลักสามอย่าง การซื้อขายผ่านตลาดโดยตรง(DMA) ราคาเฉลี่ยตามกรอบเวลา(TWAP) และโต๊ะเทรดตามสถาบันการเงิน
โดยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารตัดสินใจประกอบการลงทุนและรายงานการดำเนินการ ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลคำสั่งซื้อและผลตอบรับจากโบรกเกอร์ทำได้ทันที อีกทั้งยังสามารถแสดงสถานะการซื้อขายได้รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างตัวบุคคล ลดภาระจากงานที่ต้องใช้ทำเอง และยังทำให้สามารถหน่วยลงทุนสามารถใช้วางแผนคำสั่งซื้อระยะปานกลางและระยะยาวได้

กลุ่มเป้าหมาย: บริษัทกองทุน, บริษัทประกันชีวิต, ธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์

  • การรวมคำสั่งซื้อเข้ากับระบบการจัดการ การลงทุน(IMS) โดยได้รวบรวมหลากหลายผลิตภัณฑ์ทางการเงินและตราสารอนุพันธ์ที่พบได้ทั่วไปในตลาด แต่ไม่ได้แค่นั้น ยังรวมถึง หุ้นกู้ทั้งในและนอกประเทศ หุ้น สัญญาซื้อขายดัชนี สัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน สิทธิซื้อขายดัชนี กองทุนรวม การลงทุนระยะสั้น ฝากประจำ ซื้อขายเครดิต สัญญาส่วนต่างอัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้(CSS) สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย(IRS) เป็นต้น
  • ประสิทธิภาพสูงขึ้นในขณะที่ค่าใช้จ่ายลดลง ด้วยการเปิดคำสั่งซื้อผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ สามารถลดค่าใช้จ่ายจากการสื่อสารกับโบรกเกอร์ด้วยอีเมลหรือโทรศัพท์ด้วยวิธีนี้ทำให้สามารถกำหนดระยะเวลาและลำดับความสำคัญของตลาดได้ดีขึ้น
  • แพลตฟอร์มของเรามีโหมดรองรับคำสั่งซื้อที่หลากหลายและยืดหยุ่น รวมถึงคำสั่งซื้อจากราคาตลาด ราคาลิมิต ราคาตอนปิดตลาด และราคาประเภทอื่นๆผู้ใช้สามารถส่งคำสั่งซื้อโหมดต่างๆ เช่น โหมดผ่านตลาดโดยตรง(DMA) ราคาเฉลี่ยตามกรอบเวลา(TWAP) และโต๊ะเทรดตามสถาบันการเงิน ในขณะที่ยังคงรองรับกับการคำสั่งซื้อรูปแบบดั้งเดิมที่รวดเร็วและสะดากสบายขึ้น
  • ลดภาระจากงานที่ต้องลงมือทำเอง โดยระบบสามารถรับผลตอบรับจากโบรกเกอร์ได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถลดความคลาดเคลื่อนได้อีกด้วย
  • มาตรฐานระดับสากลด้วย เกตเวย์แลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินFIX Gateway ที่ช่วยสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล และสามารถทำงานร่วมกับเครื่องมือซื้อขายได้ลูกค้าจะได้รับความคล่องตัวในการเลือกช่องทางระหว่าง Bloomberg หรือ FIXNet ตามที่ลูกค้ากำหนด
  • บริหารจัดการความเสี่ยงแบบทันเหตุการณ์ด้วยการ ส่งคำสั่งซื้อแบบแยกแต่ละคำสั่งซื้อ ลดความเสี่ยงจากการละเมิดกฏเกณฑ์ลงทุนและเกินโควต้าการลงทุน

ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณในการบริหารความมั่งคั่ง และบริหารทรัพย์สิน