เกริ่นนำ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารหลักทรัพย์

รายใหญ่ในเอเชียตะวันออก

ในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา Systemweb ได้มุ่งมั่นในการเสริมความเข้มแข็งในอุตสาหกรรมการเงิน

ตั้งเป้าเพื่อความสำเร็จ โดยได้รับการยอมรับจากทางลูกค้าและพันธมิตร

 • ก่อตั้ง ในค.ศ. 1988
 • เชี่ยวชาญในด้านการลงทุน
 • ประยุกต์ผลิตภัณฑ์สำหรับการบริหารทรัพย์สิน การบริหารความมั่งคั่ง การบริหารจัดการทางมือถืออย่างครบวงจร
 • บริการของเรามีทั้งการวางแผนผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และบริการให้คำแนะนำ
 • เรามีบริการในหลากสาขา อาทิ เช่น ธนาคาร หลักทรัพย์ กองทุนรวม ที่ปรึกษาการลงทุน ประกันภัย ทรัสต์ ฟิวเจอร์ส การจัดการเงินร่วมลงทุน ตั๋วเงิน และบริษัทลงทุน
อะไรทำให้บุคลากรชั้นนำทางการเงินไต้หวันเลือก Systemweb

เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้า

มุ่งมั่นในการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญ ความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตรกรรม

70

รายลูกค้าทางการเงิน

70%

ในตลาดกองทุนรวมไต้หวันส่วนแบ่งตลาดกว่า

150+

วิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมากกว่า
ผลักดันการเปลี่ยนแปลงทางการเงินด้วยเทคโนโลยี

นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินใน 6 ภาคธุรกิจ

 • ธนาคาร
 • บริษัทกองทุน
 • หลักทรัพย์
 • ที่ปรึกษาการลงทุน
 • ประภันภัย
 • การจัดการด้านลงทุน

เชื่อมต่อกับโลก

พันธมิตร

บริษัทแรกที่ได้รับใบรับรอง MTC Testing จากบริษัท Microsoft จากการพัฒนา Smart Client สำหรับประยุกต์ใช้ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทแรกที่ได้รับใบรับรอง Gold-level จากทางบริษัท Microsoft ในฐานะที่เป็นพันธมิตรในการจัดการแอพพลิเคชั่น ครบวงจร(ALM)

เป็นเครื่องยืนยันถึงความเชี่ยวชาญในการพัฒนาซอฟต์แวร์ครบวงจร