ระบบตัวแทนโอนทรัพย์สินภายในประเทศ

สำหรับบริษัทบริหารจัดการสำหรับการลงทุนและผู้ดูแลกองทุน ที่เป็นผู้ให้บริการจากภายนอกบริษัท ระบบตัวแทนโอนทรัพย์สินภายในประเทศของ Systemweb นั้นเป็นระบบหลักที่ขาดไม่ได้ที่ทำให้ปฏิบัติการของบริษัทกองทุนเป็นไปได้อย่างราบรื่น ด้วยการวางแผนที่รัดกุมและการบริการ อีกทั้งการพัฒนาและติดตั้ง ทำให้ระบบนั้นราบรื่น ตัวระบบยังรองรับการให้คำปรึกษาทั้งทางเทคนิค การดูแลระบบ และปรับปรุงให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด ส่งผลต่อเนื่องให้การพัฒนาสำหรับโอกาสทางธุรกิจในอนาคต แม้กระทั่งการปรับปรุงความสามารถให้มากขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย: บริษัทกองทุน, บริษัทให้คำแนะนำในการลงทุน, บริษัทหลักทรัพย์, บริษัทประกัน และ หน่วยงานและผู้จัดการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน

  • ฟังก์ชั่นคำสั่งซื้อที่ครบครับ เช่น การลงทุนด้วยเงินก้อน สินเชื่อเงินฝากประจำ ค่าใช้จ่ายขณะออกปันผลล่าช้าตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไข แผนการลงทุนที่ซับซ้อนแพลตฟอร์มส่งข้อมูลสำหรับการเคลียร์ตราสารไต้หวัน ระบบบริหารจัดการความขาดแคลน และการรวบรวมสภาพคล่อง
  • มีหน้าตาใช้งานเข้าใจได้ง่ายต่อผู้ใช้งาน ออกแบบมาด้วยความปราณีต ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานในทุกๆวันด้วยความเรียบง่าย
  • ตรวจสอบข้อมูลได้โดยไร้ช่องโหว่ ทุกธุรกรรมถูกจัดการด้วยตัวเลขชี้เฉพาะเจาะจง(เลขเล่ม) เพื่อให้ไม่มีข้อมูลที่ตกหล่นเท่านั้นยังไม่พอ ยังมีตัวควบคุมการลัดตัวเลขสำหรับการสั่งซื้อและไถ่ถอนเลขเล่ม
  • ประยุกต์กับแพลตฟอร์มอื่นได้ เช่นการประยุกต์รวมของการเปิดบัญชีผู้ได้รับผลประโยชน์สำหรับภายในประเทศและระหว่างประเทศ(กรณีซื้อพ่วงไปกับ ระบบตัวแทนโอนทรัพย์สินภายในประเทศ) การสำรองเปิดบัญชีออนไลน์ การปรับข้อมูลสำหรับธุรกรรมออนไลน์ของกองทุนทรัพย์สินที่เปิดในต่างประเทศ(กรณีซื้อพ่วงไปกับ ระบบซื้อขายกองทุนออนไลน์)
  • สะดวกต่อการเรียกข้อมูล และบริการลูกค้า เพราะมีวิธีการเรียกข้อมูลหลากหลายแบบสำหรับ ธุรกรรมของลูกค้า การถือหุ้น และมุมมองต่างๆ ข้อมูลที่ผู้ใช้งานได้ปฏิสัมพันธ์กับรายละเอียดทางบริการ นำเสนอประวัติการบริการครบถ้วน
  • กลไกในการหักเงิน ทั้งแบบดั้งเดิม สำนักหักบัญชีโดยอัตโนมัติ และ การหักเงินโดย FIS
  • สามารถตั้งค่าคำประกาศ โดยที่ผู้ดูแลสามารถสร้างประกาศเองได้จากภายในระบบ เวลาที่ผู้ใช้งานล็อกอินเข้ามา ประกาศที่ตั้งไว้จะแสดงผลอัตโนมัติซึ่งสามารถเตือนผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • รายการแจ้งเตือนในการตรวจทานและขั้นตอนการทำงานแบบกำหนดเองได้ มีการนำเสนอฟังก์ชั่น ในการตรวจทานการสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร ทำให้ลูกค้าสามารถตั้งค่าขั้นตอนการทำงานไดเองตามตัวแปรของข้อมูลที่แตกต่างกัน ดังนั้น เวลามีข้อความเตือนถูกละเลย บุคคลากรที่ได้ตั้งค่าไว้สามารถเข้ามาอ่านข้อความเตือนนั้นได้
  • สามารถตั้งค่าคำประกาศ โดยที่ผู้ดูแลสามารถสร้างประกาศเองได้จากภายในระบบ เวลาที่ผู้ใช้งานล็อกอินเข้ามา ประกาศที่ตั้งไว้จะแสดงผลอัตโนมัติซึ่งสามารถเตือนผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • รายการแจ้งเตือนในการตรวจทานและขั้นตอนการทำงานแบบกำหนดเองได้ มีการนำเสนอฟังก์ชั่น ในการตรวจทานการสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร ทำให้ลูกค้าสามารถตั้งค่าขั้นตอนการทำงานได้เองตามตัวแปรของข้อมูลที่แตกต่างกัน ดังนั้น เวลามีข้อความเตือนถูกละเลย บุคคลากรที่ได้ตั้งค่าไว้สามารถเข้ามาอ่านข้อความเตือนนั้นได้

ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณในการบริหารความมั่งคั่ง และบริหารทรัพย์สิน