ระบบการจัดการบัญชีที่ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ(DAM)

เพื่อให้การการบริหารจัดการข้อตกลงอย่างรอบคอบสำหรับทรัสต์และปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างราบรื่น ระบบการจัดการบัญชีที่ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญจึงได้ถูกออกแบบขึ้นมา นอกเหนือจากการดูแลลูกค้า และการฝาก/ถอนตามสัญญา

ระบบยังส่งเสริมการซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ข้อจำกัดทางการลงทุน การสร้างใบสำคัญที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ และการคำนวนมูลค่าสัญญาโดยอัตโนมัติอีกด้วย

กลุ่มเป้าหมาย: บริษัทกองทุน, บริษัทให้คำแนะนำในการลงทุน, ธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่บริหารจัดการและส่งมอบตามข้อตกลง

 • ระบบสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมถึงการทำงานประจำวัน อาทิเช่น รายงานค้นคว้าเกี่ยวกับการลงทุน คำสั่งซื้อของผลิตภัณฑ์ การจัดการคำสั่งซื้อ

  การบัญชี และระบบความคุมการตรวจสอบทางบัญชี

 • ครบเครื่องผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ทั้งหุ้นกู้ทั้งในและนอกประเทศ หุ้น สัญญาซื้อขาย สิทธิซื้อขาย กองทุนรวม พันธบัตรระยะสั้น ฝากประจำ และอีกมากมาย
 • หน้าตาแพลตฟอร์มที่เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน จากการออกแบบกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพรวดเร็วสำหรับกระบวนการบัญชี
 • ฟังก์ชั่นตรวจสอบรายงาน ด้วยการใช้การบัญชีต่างๆ และรายงานวิเคราะห์เพื่อช่วยให้การคำนวนทางบัญชีเป็นไปได้อย่างราบรื่นและนำเสนอรายงานที่เกี่ยวข้องส่งให้ผู้ส่งมอบทรัพย์สิน
 • สามารถที่จะจำแนกกำไร และรองรับการลงทุนประเภทสัญญาซื้อขายต่างๆ
 • ระบบได้มีฟังก์ชั่นสำหรับการขยับขยาย สำหรับการประยุกต์ใช้ต่างๆ การออกแบบเจาะจงเฉพาะส่วน และออกแบบตามตัวแปร ทำให้มีอิสระในการปรับแต่งและการเพิ่มฟังก์ชั่นใหม่ๆตามความต้องการลูกค้า
 • ระบบสามารถเชื่อมต่อได้กับหลากหลายแพลตฟอร์ม ถ้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการออกกองทุน แพลตฟอร์มที่มีการทำงานคล้ายกันสามารถแชร์กระบวนการทำงานได้อย่างง่าย

  อีกทั้งสามารถประยุกต์กับระบบคำสั่งซื้อหุ้น เปิดใช้การโอนถ่ายคำสั่งและส่งรายงานให้กับโบรกเกอร์ได้โดยอัตโนมัติ(ในกรณีที่ใช้งานควบคู่กับระบบการจัดการคำสั่งซื้อ OMS)

  ทำงานควบคู่ไปกับระบบควบคุมการตรวจสอบทางบัญชีซึ่งมีข้อกำหนดที่เข้มงวดกว่าได้และสามารถตั้งค่าการควบคุมได้อย่างมีอิสระ(ในกรณีที่ใช้ควบคู่ไปกับ ระบบการตรวจสอบและแนวทางปฏิบัติในการลงทุน IRG)

ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณในการบริหารความมั่งคั่ง และบริหารทรัพย์สิน