ระบบการจัดการ การลงทุน

ระบบการจัดการ การลงทุน ให้ช่วยเหลือภาคการลงทุนได้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดที่เคยมีการประยุกต์ใช้กลไกการจัดการ การลงทุน อีกทั้งกลไกการควบคุมที่มีประสิทธิภาพสูงในการเชื่อมต่อ 4 กระบวนการหลัก ในขั้นตอนปฏิบัติการสำหรับการลงทุน โดยคุณสามารถเข้าใจการเคลื่อนไหวภายในการลงทุนและตรวจสอบความเสี่ยงได้ทันที

กลุ่มเป้าหมาย: บริษัทกองทุน, บริษัทให้คำแนะนำในการลงทุน, บริษัทหลักทรัพย์, บริษัทประกัน และ หน่วยงานและผู้จัดการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน

  • ครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการประยุกต์ข้อมูล โดยระบบสามารถเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทและแหล่งข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลตลาดและข้อมูลการซื้อขายได้อย่างไร้รอยต่อ ผ่านกลไกการนำเข้าอัตโนมัติ
  • กระบวนการวางแผนขั้นตอนที่รัดกุม โดยระบบได้รวมการตรวจสอบก่อนการซื้อขายด้วยแบบจำลองและคำนวนฟังก์ชั่นต่างๆสำหรับการลงทุนซื้อขาย รวมถึงการตรวจสอบหลังการซื้อขายด้วยกลไกควบคุมตามแนวทางปฏิบัติในการลงทุน(IRG)โดยที่กลไกลทีสามารถประเมินผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนได้อย่างแม่นยำ และให้ข้อมูลในการเลือกตัดสินใจกับการจัดการความเสี่ยง
  • แบบจำลองพอร์ตการลงทุน โดยระบบสามารถคาดการณ์ผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงตลาดรูปแบบต่างๆที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและผลกำไรกับขาดทุน จากตลาดหรือจากแบบจำลอง ภายใต้สถานการณ์ต่างๆที่ตั้งสมมติฐานไว้ ฟังก์ชั่นนี้สามารถช่วยให้ผู้ใช้งานประเมินได้ว่าผลประกอบการณ์ของพอร์ตในสภาพตลาดที่มีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกมาเป็นอย่างไร และสามารถตัดสินใจได้จากผลลัพธ์นั้นๆ

  • ออกแบบโดยมีแนวคิดผู้จัดการ การลงทุนเป็นศูนย์กลาง โดยที่ตัวแพลตฟอร์มมีอินเตอร์เฟซที่ผู้ใช้งานเข้าใจได้ง่ายมากๆ ทั้งเครื่องมือที่ต้องใช้และความสะดวกสบาย โดยที่เข้าถึงข้อมูลตามเวลาจริง และสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนของพอร์ตได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
  • ระบบประยุกต์คำสั่งซื้อ โดยระบบได้มีการประยุกต์ความสามารถของระบบซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์โดยอัตโนมัติ เพื่อให้การหน่วยงานซื้อขายสามารถเข้าถึงข้อมูลคำสั่งซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตามเวลาจริง โดยการประยุกต์นี้ยังช่วยปรับปรุงขั้นตอนการซื้อขาย การเข้าถึงข้อมูลการซื้อขายตามเวลาจริง และเพิ่มประสิทธิภาพการซื้อขาย

ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณในการบริหารความมั่งคั่ง และบริหารทรัพย์สิน