ระบบการจัดการ การลงทุนในบัญชีทั่วไป(GA)

เป้าหมายหลักของระบบนี้คือการช่วยเหลือลูกค้าในกระบวนการหลังธุรกรรมลงทุนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรายงาน การส่งมอบ การจัดสรรกองทุน และการบัญชี

ภายหลังจากที่ธุรกรรมสำเร็จ โดยช่วยตอบสนองความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุน การคลัง การบัญชีและการตรวจสอบบัญชี ในการบริหารจัดการกองทุนได้มีประสิทธิภาพเต็มที่ นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับกฏเกณฑ์ในการลงทุนและกระบวนการภายใน ลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติการสำหรับลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติการให้ดียิ่งขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย: บริษัทประกันชีวิต, องค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการ การบริหารจัดการ การลงทุนในการซื้อขายกองทุน

  • รองรับกระบวนการทำงานในแต่ละวัน ด้วยกับควบคุมดูแลสำหรับ 4 หน่วยงาน – หน่วยงานซื้อขาย ส่งมอบ จัดการความเสี่ยง และดูแลการเงินทั้งภาคส่วน
  • สามารถประยุกต์ใช้กับระบบเบื้องหลังของการบัญชีสำหรับบริษัทประกันในการโอนถ่ายข้อมูล
  • การตรวจสอบบัญชีและการความคุมที่เข้มงวดขึ้น
  • มีความอิสระในการปรับแต่งการควบคุมดูแลการลงทุน
  • มีความยืดหยุ่นต่อการปรับแต่งกำหนดการแบบอัตโนมัติ รวมถึงการตรวจสอบรายวัน การประเมินสิ้นเดือน และ การตรวจสอบตามกฏหมาย
  • เหมาะกับการทำรายงานรูปแบบต่าง อาทิเช่น กระแสเงินสด งบบัญชี สินค้าคงคลัง รายงานรายเดือนและรายปีรวมถึงรายงานที่เกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนตามขนาดความเสี่ยง
  • รองรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ การคำนวนจัดสรรทรัพย์สินในกองทุน หุ้น กองทุน หุ้นกู้ ธนบัตรระยะสั้น ฝากประจำ สัญญาซื้อขาย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และอนุพันธ์ต่างๆ

ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณในการบริหารความมั่งคั่ง และบริหารทรัพย์สิน