ทรัสต์สวัสดิการพนักงาน

หน่วยงานควบคุมและดูแลทางการเงินได้สนับสนุนโปรแกรม ทรัสต์ 2.0 “ทรัสต์รอบด้าน” โดยที่มีคีย์หลักคือการส่งเสริมให้บริษัทขนาดใหญ่ช่วยเหลือในด้านความเป็นอยู่ของพนักงาน ดังนัันบริษัท Systemweb Technology ได้มีการสร้างระบบทรัสต์สวัสดิการขึ้นมา โดยที่แพลตฟอร์มเดี่ยวๆนี้ ไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการของสถาบันทางการเงินในการนำเสนอและปรับปรุงสวัสดิการของพนักงาน อีกทั้งยังมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมช่วยให้ธนารคารต่างๆ สามารถสร้างระบบและเริ่มการดำเนินงานธุรกิจได้อย่างสะดวกสบาย

  • บริษัทของเราสามารถช่วยเหลือตั้งแต่การรักษาบุคลากรในองค์กร การสร้างทรัสต์การถือหุ้นของพนักงานในการกระตุ้นพนักงานการแจกปันผลเป็นตัวหุ้น ทรัสต์ในหุ้นที่มีเงื่อนไขจำเพาะ และ เป้าหมายที่ตัวพนักงานเป็นผู้เลือก
  • ทรัสต์หุ้นของพนักงาน ทรัสต์การถือหุ้นของพนักงาน และทรัสต์สวัสดิการพนักงานนั้นสามารถ ประยุกต์ให้อยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกัน และยังสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกันได้ ตามความจำเป็นสำหรับการขยายกิจการของลูกค้า
  • ระบบทรัสต์ออมสินสำหรับรองรับการคำนวณทั้งแบบมูลค่าสุทธิและหน่วยทรัสต์ โดยช่วยให้บริษัททางการเงินสามารถปรับเปลี่ยนแผนงานด้านระบบสวัสดิการพนักงานของบริษัทขนาดใหญ่ไปตามที่แต่ละบริษัทต้องการ
  • การธนาคารผ่านช่องทางออนไลน์สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการนำเสนอพนักงานโดยมีฟังก์ชั่นที่เกี่ยวกับการเรียกดูสินค้าคงคลัง คำแนะนำในการซื้อขายทรัสต์ในหุ้นและข้อมูลการจ่ายปันผล หลังการซื้อหุ้น โดยไม่มีสิทธิใดๆ เกี่ยวข้องแล้ว และยังรองรับการบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • การใช้งานโครงสร้างทางเทคนิคแบบเปิดเพื่อให้ตอบสนองต่อผู้ใช้งานในอุตสาหกรรมการเงิน ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่จำเป็น และข้อมูลในการพัฒนาแนวโน้มต่างๆ

ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณในการบริหารความมั่งคั่ง และบริหารทรัพย์สิน