ระบบการจัดการบัญชีพอร์ต(PAM)

ระบบ PAM ได้ช่วยเหลือบริษัททางการเงินของไต้หวันในการดูแลและบริหารจัดการเงินทุนมากกว่า 11.3 พันล้าน USD โดยที่ลูกค้าส่วนมากเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่ได้รับเงินทุนจากต่างประเทศ บริษัทลงทุนระดับใหญ่ของประเทศ และบริษัทควบคุมทางการเงิน บริษัทเราให้บริการธุรกรรมแบบครบวงจร สินค้าคงคลัง การแจกแจงรายรับ และการบัญชีสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เท่านั้นยังไม่พอ ทางเรายังสามารถวิเคราะห์ การควบคุม และการบริหารจัดรายงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้คำนวนและเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการใช้งานทั่วๆไปนั้น ระบบของเราสามารถทำการส่งมอบที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ ประเมินดอกเบี้ย ประเมินมูลค่า และ ทำใบสำคัญสำหรับส่วนเกินและส่วนลดตามรายการซื้อขายและลักษณะสำคัญของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
และสร้างรายงานที่เกี่ยวข้องนำส่งให้หน่วยงานกำกับดูแล เพื่อช่วยเหลือลูกค้าของเราให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย: บริษัทกองทุน, บริษัทรับทำปฏิบัติการทางการเงินต่างๆ

  • แพลตฟอร์มของเราครอบคลุมหลากหลายประเภทผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พบได้ทั่วไปและอนุพันธ์ที่มีในตลาด รวมถึงหุ้นกู้ทั้งในและนอกประเทศ หุ้น สัญญาซื้อขายดัชนี สัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน สิทธิซื้อขายดัชนี กองทุนรวม การลงทุนระยะสั้น ฝากประจำ ซื้อขายเครดิต สัญญาส่วนต่างอัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้(CSS) สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย(IRS) เป็นต้น
  • หน้าตาแพลตฟอร์มที่เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน จากการออกแบบอย่างระมัดระวัง รอบคอบ ทำให้ผู้ใช้งานของเราสามารถทำงานในละวันได้ด้วยความเรียบง่าย
  • ระบบขั้นตอนการปฏิบัติงานของเรา หลอมร่วมการใช้งานจริง เพื่อให้ทุกๆก้าวของผู้ใช้งานประสบความเร็จด้วยนำส่งรีพอร์ตที่เกี่ยวข้องในการจำแนกข้อมูลและรายงานทางบัญชีต่างๆเพื่อการพิสูจน์ยอดทางบัญชีมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดภาระการใช้ทรัพยาการบุคคล

  • พวกเราทำงานโดยมีมาตรการเฝ้าระวังที่มีมาตรฐาน และระบบของเราถูกออกแบบให้ สร้างข้อมูลที่จำเป็นในการส่งให้กับศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Sinica ของไต้หวัน และหน่วยงานด้านความเชื่อมั่น เพื่อให้สอดคล้องกับกฏเกณฑ์และข้อระวังที่ทางหน่วยงานกำกับดูแลตั้งไว้
  • ระบบได้ถูกออกแบบมาสำหรับยืดและขยายได้ นำการประยุกต์ใช้ต่างๆ การออกแบบเจาะจงเฉพาะส่วน และออกแบบตามตัวแปร ทำให้มีอิสระในการปรับแต่งและการเพิ่มฟังก์ชั่นใหม่ๆตามความต้องการลูกค้า ยกตัวอย่างเช่น ระบบสามารถรองรับหรือเพิ่มเติมกองทุนที่ใช้เงินตราต่างประเทศและหลากหลายสกุลเงินได้อย่างง่ายดาย
  • ระบบของเราสามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและมั่นคง อย่างการเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์โอนถ่าย(TA) ที่ช่วยให้การอัพเดทข้อมูลแต่วันไปอย่างอัตโนมัติ รวมถึงข้อมูลซื้อขายกองทุน มูลค่าสุทธิของทรัพย์สิน และจำนวนยูนิตคงเหลือ ยิ่งไปกว่านั้นการเชื่อมต่อกับระบบการจัดการคำสั่งซื้อ(OMS) ทำให้สามารถส่งคำสั่งซื้อได้โดยอัตโนมัติและยังสามารถทำรายงานผลจากโบรกเกอร์ต่างๆ ในกรณีที่ใช้งานควบคู่ไปกับระบบการตรวจสอบและแนวทางปฏิบัติในการลงทุน(IRG) จะสามารถควบคุมการจัดการในการลงทุนได้อย่างเข้มงวด ในขณะที่ได้รับอิสระในการควบคุมตัวแปรต่างๆ ทำให้การตรวจสอบเป็นไปได้อย่างราบรื่นสมบูรณ์แบบ

ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณในการบริหารความมั่งคั่ง และบริหารทรัพย์สิน