ระบบการจัดการ การลงทุนในบัญชีแยก

ระบบการจัดการ การลงทุนในบัญชีแยก เป็นระบบการจัดการที่ถูกพัฒนาสำหรับความต้องการของอุตสาหกรรมประกันชีวิตที่ข้องเกี่ยวการจัดการ การลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงตามปัจจัยอื่น โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการคอยช่วยเหลือลูกค้ารวมข้อมูลคำสั่งซื้อภายใต้กรอบการป้องกัน และมีประสิทธิภาพสูงในการติดตามราคาตลาด, สถานะกำไรหรือขาดทุน ของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ถูกถือครองจากหลากหลายบริษัท โดยตัวระบบมีการเปิดคำสั่งซื้อ, รายการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การส่งมอบ, การจัดสรรกองทุน และการสร้างใบสำคัญบัญชีได้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลได้ครบถ้วน ทำรายงานสถิติ และเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานในขณะที่ลดเวลาการจัดการ

กลุ่มเป้าหมาย: บริษัทประกันชีวิต, องค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการ การบริหารจัดการ การลงทุนในการซื้อขายกองทุน

  • รวบรวมคำสั่งซื้อของลูกค้า และข้อมูลที่ถูกตอบกลับ
  • นำเสนอการค้นหาข้อมูลที่เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน ทำให้เข้าถึงคำสั่งซื้อที่กำลังรอการยืนยันได้ง่าย
  • คำสั่งซื้อในการลงทุน และรายงานขั้นตอนสำหรับกองทุนรวม, ETF, หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง, บัญทีทางการเงิน และอื่นๆ
  • การเปิดคำสั่งซื้อสามารถทำได้โดยโดยตรง หรือการโอนถ่าย ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ
  • สามารถจัดการคำสั่งซื้อและการทำบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการหักลบยอด, ปันผล, ปันผลจากการลงทุนต่อ และอื่นๆ
  • สร้างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อ, การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ และการส่งมอบได้โดยอัตโนมัติ
  • สามารถคำนวนและสะสมค่าคอมมิชชั่นที่คงค้างจ่ายสำหรับบริษัทกองทุน
  • สร้างข้อมูลบัญชีได้อย่างครอบคลุมและส่งออกสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
  • คาดการณ์คำสั่งซื้อที่ยังไม่สมบูรณ์ และ ประเมินมูลค่าสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นเดือน
  • นำเสนอรายงานที่เกี่ยวข้องกับการดำรงเงินกองทุนตามประเภทและขนาดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง