บริษัทกองทุน

ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมทางการเงิน

  • Robo Advisory
  • ระบบการซื้อขายกองทุนผ่านอิเล็กทรอนิก(EC)
  • ระบบการตรวจสอบและแนวทางปฏิบัติในการลงทุน(IRG)
  • ระบบตัวแทนโอนทรัพย์สินภายในประเทศ(OFTA)
  • ระบบการจัดการ การลงทุน(IMS)
  • ระบบการจัดการบัญชีพอร์ต(PAM)