บริษัทประกันชีวิต

ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมทางการเงิน

  • ระบบการจัดการ การลงทุนในบัญชีแยก(SA)
  • ระบบการจัดการ การลงทุนในบัญชีทั่วไป(GA)
  • ระบบการจัดการคำสั่งซื้อ(OMS)