การบัญชีทรัพย์สิน

ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมทางการเงิน

  • ระบบการจัดการ การลงทุนในบัญชีทั่วไป(GA)
  • ระบบการจัดการบัญชีพอร์ต(PAM)
  • ระบบการจัดการบัญชีที่ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ(DAM)