องค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการ การบริหารจัดการ การลงทุนในการซื้อขายกองทุน

ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมทางการเงิน

  • ระบบการจัดการ การลงทุนในบัญชีแยก(SA)
  • ระบบการจัดการ การลงทุนในบัญชีทั่วไป(GA)