บริษัทประกัน และ หน่วยงานและผู้จัดการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน

ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมทางการเงิน

  • ระบบการซื้อขายกองทุนผ่านอิเล็กทรอนิก(EC)
  • ระบบตัวแทนโอนทรัพย์สินภายในประเทศ(OFTA)
  • ระบบการจัดการ การลงทุน(IMS)
  • ระบบตัวแทนโอนทรัพย์สินภายนอกประเทศ(OFD)