ธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์

ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมทางการเงิน

  • ระบบการจัดการคำสั่งซื้อ(OMS)
  • ระบบการจัดการบัญชีที่ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ(DAM)