ช่วยเสริมสร้างกลุ่มบริษัท First Financial Holding ในการเข้าสู่ธุรกิจตัวแทนเพื่อการบริการกองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์นอกประเทศ

จากการจับมือเป็นพันธมิตรของกลุ่มบริษัท First Financial Holding ธนาคารด้านทรัสต์ส่วนบุคคลในสหรัฐอเมริกา บริษัทลงทุนในทรัสต์ระหว่างประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ ส่งผลให้การเข้าทำธุรกิจตัวแทนเพื่อการบริการกองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์นอกประเทศเป็นไปอย่างสวยงาม จากความเชื่อมั่นของบริษัทหลักทรัพย์ลงทุนในทรัสต์ Yuanta ในการเลือกใช้บริการของทางบริษัท Systemweb Technologies ในฐานะผู้ให้บริการด้านระบบเป็นข้อยืนยันถึงประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบ มีผลช่วยให้บริษัททรัพย์ Yuanta สามารถเข้าตลาดกองทุนต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว

ระบบกองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ภายนอกประเทศ(OFS)ของบริษัท Systemweb ได้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวเลือกอันดับต้นๆสำหรับตัวแทนที่ทำงานเกี่ยวกับธุรกิจกองทุนลงทุนในสินทรัพย์นอกประเทศ ไม่เพียงแต่ทำให้บริษัทหลักทรัพย์ Yuanta ประสบความสำเร็จในการเข้าสู่ระบบออนไลน์ แต่ยังได้รับการนำไปใช้จากผู้ประกอบการด้านตัวแทน ระดับภายในประเทศมากกว่าสิบแห่ง อาทิเช่น ทรัสต์การลงทุน Cathay, Fubon, AIA บริษัทหลักทรัพย์ Polaris บริษัทบริหารจัดการ Prudential เป็นต้น โดยที่วัตถุประสงค์หลักของบริษัท Systemweb Technologies คือการให้ความช่วยเหลือในการทำงานด้านการเป็นตัวแทนเพื่อการบริการกองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์นอกประเทศ โดยการนำประโยชน์จากการประสานและฟังก์ชั่นอันหลากหลายบนแพลตฟอร์มเดียว ระบบ OFS ไม่เพียงแต่เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร การบริหารจัดการ และการประยุกต์ของของการบริหารงานใน แต่ยังรวมไปถึงการลดประหยัดในด้านซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และค่าใช้จ่ายในอบรมพนักงาน ในอุตสาหกรรมกองทุนที่มีการแข่งขันกันสูงมาก ระบบสามารถช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงและเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน

ระบบกองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ภายนอกประเทศ(OFS) ถูกพัฒนาผ่านเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ด้วย .NET Framework สามารถปรับแต่งได้มากขึ้นตามความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการปรับแต่ง environment ระบบจัดการพื้นฐาน การจัดการข้อมูลเบื้องต้น การจัดการข้อมูลบริษัทและสาขาต่างๆ การจัดการผู้รับผลประโยชน์ ข้อมูลตัวแปรต่างๆของกองทุน การจัดการการซื้อและรับมอบกองทุน การจัดการทางการตลาดและการเสนอขายโดยตรง การจัดการทางการแจกจ่ายผู้รับผลประโยชน์กองทุน การจัดการบริการลูกค้า หรือ การประยุกต์ใช้กับแพลตฟอร์มส่งข้อมูลสำหรับการเคลียร์ตราสารไต้หวัน ระบบ OFS สามารถทำประโยชน์มหาศาลในการประยุกต์รวมกับระบบอื่น และยังช่วยเหลือลูกค้าในการดำเนินงานปฏิบัติการที่มีอยู่แล้วอย่างตัวแทนกลาง ตัวแทนฝ่ายขาย และช่องทางการแจกจ่ายอื่นๆ โดยสามารถแก้ปัญหาตามกฏเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดกองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ภายนอกประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฟังก์ชั่นหลักๆ ของ ระบบ OFS:
  • รวบรวม “กลไกตัวแทนกลาง” กับ “กลไกตัวแทนฝ่ายขาย” เข้าอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกัน
  • กระบวนการในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนในต่างประเทศ ที่รวมถึง ธุรกรรมต่างๆ การคำนวน การโอนถ่ายข้อมูล เป็นต้น สามารถนำมาเชื่อมต่อเข้าสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลได้อย่างลื่นไหล มากไปกว่านั้นแพลตฟอร์มยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบปฏิบัติการบริการลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทั้งผู้ใช้งานและการจัดการสามารถบริหารจัดการได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

  • ขั้นตอนการปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฏเกณฑ์ทั้งหมดตามที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้ข้อมูลทำงานได้ตามมาตรฐาน
  • ระหว่างขั้นตอนการพัฒนาระบบนั้นได้มีการร่วมมือกันระหว่างทีมผู้ให้คำปรึกษากับทีมเทคนิค ในกระบวนการบริหารจัดการโปรเจกต์ที่ใช้จากกลไกที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
  • มีทั้งแอพพลิเคชั่นฟอร์มและเว็บแอพพลิเคชั่น
  • ประยุกต์ใช้ทั้งการจัดการความเสี่ยงและการตรวจสอบควบคุมทางบัญชีในด้านการทำธุรกรรมและกระบวนการปฏิบัติงาน
  • ระบบมีฟังก์ชั่นครอบคลุมและถูกสร้างโดยการควบคุมตัวแปร ทำให้ง่ายและสะดวกต่อการเปลี่ยนแปลง เพียงแค่ปรับตัวแปร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง