ปฏิบัติการกองทุน

ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมทางการเงิน

  • ระบบการซื้อขายกองทุนผ่านอิเล็กทรอนิก(EC)
  • ระบบตัวแทนโอนทรัพย์สินภายในประเทศ(OFTA)
  • ระบบตัวแทนโอนทรัพย์สินภายนอกประเทศ(OFD)
  • ระบบการจัดการคำสั่งซื้อ(OMS)