จัดการพอร์ต

ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมทางการเงิน

  • ระบบการจัดการ การลงทุนในบัญชีแยก(SA)
  • ระบบการจัดความมั่งคั่ง
  • ระบบการจัดการบัญชีที่ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ(DAM)