จัดการด้านสัญญา

ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมทางการเงิน

  • ระบบการจัดการ การลงทุนในบัญชีแยก(SA)
  • ระบบตัวแทนโอนทรัพย์สินภายในประเทศ(OFTA)
  • ระบบการจัดความมั่งคั่ง
  • ระบบตัวแทนโอนทรัพย์สินภายนอกประเทศ(OFD)