ความยั่งยืน มีความหมายในแต่ละก้าวที่คุณเลือก

การเดินทางเพื่ออนุรักษ์โลก

บริษัทของเราได้มีการจัดกิจกรรมทำความสะอาดบนเส้นทางในภูเขาต่างๆ โดยที่เป็นกิจกรรมการร่วมมือกันระหว่างแต่ละทีมในการเดินขึ้นเขา และคอยเก็บขยะที่ถูกทิ้งอย่างไม่เป็นที่ เพื่อช่วยรักษาธรรมชาติให้สมบูรณ์ นอกจากการเก็บขยะแล้วนั้น ผู้ร่วมกิจกรรมยังได้รับความอิ่มเอมในบทบาทของตัวเองกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและคำนึงถึงผลกระทบของมนุษย์ในการสร้างมลภาวะต่อระบบนิเวศ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บริษัทยังคงคอยมั่นบริจาคแล็ปท็อปเครื่องที่ถูกเปลี่ยน

แต่ยังสามารถใช้งานได้แก่เหล่าเด็กๆ ในเขตที่ห่างไกล เพื่อให้นักเรียนที่ขาดโอกาสในการเล่าเรียนได้มีสิทธิเข้าถึงทรัพยากรทางการศึกษา และป้องกันการถูกขัดขวางในการศึกษาเนื่องจากทรัพยากรที่จำกัด

ทางเรายังคงให้การสนับสนุนเงินทุนเต็มรูปแบบกับงานวิ่งเพื่อสวัสดิการทางสาธารณะ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเพื่อนร่วมงานในบรษัทสามารถเข้าร่วมได้อย่างเป็นประจำ
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 งานวิ่งเพื่อสวัสดิการทางสาธารณะได้ถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีด้านหน้าที่สำนักงานของไทเป ทั้งยังดึงดูดให้มีผู้ร่วมงานเฉลี่ยปีละกว่า 2 หมื่นคน
และในปี 2013 ยังเป็นปีแรกที่ได้เริ่มนำค่าสมัครแรกเข้ากิจกรรมต่อคนคนละ 100 NTD ทั้งหมดบริจาคให้กับมูลนิธีเพื่อบ้านในการริเริ่มโครงการ “ห้องเรียนแห่งความหวัง” ในการสนับสนุนการพัฒนาสื่อการสอนดิจิทัล หลังจากปี ค.ศ.2017 ยังได้บริจาคสร้างทุนสำหรับเด็กที่เป็นเลิศในด้านศิลปะและการกีฬาอีกด้วย

  • ตอบสนองความรับผิดชอบต่อสังคม
  • ลงทุนอย่างต่อเนื่องในการดูแลเด็กๆ ในเขตพื้นที่ห่างไกล
  • สนับสนุนทุนอย่างเต็มรูปแบบสำหรับงานวิ่งเพื่อสวัสดิการทางสาธารณะ

หนทางแห่งความยอดเยี่ยมผ่านเส้นทางอันหลากหลาย

โดยผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น เว็บไซต์หางาน, กิจกรรมหางานผ่านมหาลัย, เทศกาลหางาน และ ทั้งผ่านการให้คำแนะนำจากทางพนักงาน บริษัทเราได้เติมเต็มความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร และยังคอยให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานในโอกาสต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างคนรุ่นใหม่ในสังคม

  • กิจกรรมฝึกงานในระดับองค์กร โดยการให้โอกาสในการฝึกงานแก่นักเรียนจากมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศ โดยที่หลังจากผ่านหลักสูตรฝึกงานแล้วยังคงให้โอกาสผู้ที่ฝึกงานในการเป็นพนักงานของบริษัทอย่างเป็นทางการต่อไ
  • กิจกรรมหางานผ่านทางมหาลัย โดยการเข้าร่วมงานเทศกาลหางานและเทศกาลแนะนำองค์กรในมหาลัยต่างๆในประเทศ ที่ซึ่งทาง CEO เป็นผู้กล่าวให้คำแนะนำด้วยตัวเองเลย ทั้งนี้ทรัพยากรที่จำเป็นต่อการสมัครงานยังได้ถูกเผยแพร่ไปในคณะที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่นคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์, คณะบริหารจัดการข้อมูล และคณะทางด้านการเงิน และยังคงยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

สุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงาน

บริษัท Systemweb ได้รับใบรับรองด้าน สถานที่ทำงานที่เป็นมิตรทางด้านสุขภาพ จากทางหน่วยงานด้านสุขภาพแห่งชาติ

สภาพแวดล้อมทำงานแบบพร้อมช่วยเหลือ

บริษัทของเราได้รณรงค์ในการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในทุกรูปแบบในสถานที่ทำงาน และมีมาตรการสำหรับป้องกัน รายงาน และให้คำแนะนำในการโต้ตอบกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
โดยที่บริษัทมีสายด่วนและการร้องเรียนทางอีเมล์สำหรับรายงานด้านการล่วงละเมิศทางเพศ
เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้รายงานเอง โดยที่จุดมุ่งหมายของเราคือการสร้างภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและปลอดภัยสำหรับพนักงานทุกคน

การดูแลด้านสุขภาพ

บริษัทของเราได้จัดตรวจสุขภาพสำหรับพนักงานของเรานอกเหนือจากที่กำหนดโดยกฏเกณฑ์ภาคบังคับเพื่อการวินัจฉัยสุขภาพกาย โดยมีขอบเขตในการตรวจที่กว้างกว่าตามกฏเกณฑ์ ซึ่งบริษัทของเราได้มีการสรรค์หานักกายภาพบำบัดและพยาบาลมืออาชีพในการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอมาให้การบริการที่บริษัท ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์และวินิจฉัยผลตรวจสุขภาพตามมาตรฐาน ทดสอบและการดูแลให้คำแนะนำสำหรับพนักงานที่มีความเสี่ยงสูง และสัมมนาเพื่อให้ความรู้ทางด้านสุขภาพ

สภาพแวดล้อมทำงานที่สะดวกสบาย

บริษัทของเราได้มีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในออฟฟิศ รวมถึงเก้าอี้เพื่อสุขภาพ และจอมอนิเตอร์ต่อแยกขนาดใหญ่เพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและยังมีอุปกรณ์กระตุ้นหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติติดต่ภายในบริษัท การให้ความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทางเราได้เตรียมตัวพร้อมรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันถ่วงที